فراگیر پیام نور 1398 توسعه روستایی

مهم‌ترین ویژگی امتحانات دانشگاه پیام‌نور که آن را از سایر دانشگاه‌های سراسر کشور متمایز کرده است، مشخص بودن منابع امتحانی هر درس با ذکر جزئیات می‌باشد. این ویژگی نه تنها در آزمون فراگیر کارشناسی ارشد رعایت می‌شود، بلکه در سایر امتحانات پایان ترم این دانشگاه نیز به همین روال است. دانش پذیران و دانشجویان دانشگاه پیام‌نور صرفاً با مطالعه کتاب های معرفی شده برای هر درس خود را برای امتحانات پایان ترم که از طرف مرکز آزمون دانشگاه پیام نور برگزار می شود، آماده می کنند. منابع امتحانات پایان ترم واحدهای دانشگاهی پیام نور ابتدای هر ترم تحصیلی از طریق پرتال دانشگاه پیام نور و ارائه فایل PDF قابل دسترسی می باشد.


نام دروس و منابع امتحانی نیمسال اول کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور

توسعه روستایی

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسینام مولفناشر
1سیاستگذاری و برنامه ریزی توسعه
روستایی
2سیاستهای توسعه کشاورزی در ایرانعلی شکوریسمت
2مبانی توسعه پایدار2اولویت های توسعه روستاییام . ال. داوان/ مهدی
طالب.محمدی. فرضی زاده
دانشگاه تهران
3توسعه اقتصادی2اقتصاد توسعه از فقر تا ثروت مللیوجیرو هایامی/ غلامرضا آزاد
(ارمکی)
نی
4مدیریت توسعه2مدیریت توسعهعباس محمدزادهدانشگاه پیام نور