مهندسی صنایع

تعریف و هدف

دوره کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دوره ای آموزشی با تاکید برآموزشهای پیشرفته درمهندسی صنایع وتجزیه تحلیل سیستمهای صنعتی می باشد و هدف آن تربیت متخصصینی است که،با بهره گیری ازآموخته ها ودانش های مهندسی و دروس اختصاصی این دوره توانا به شناخت، تحلیل و ارائه سیستمهای متشکل از انسان ،مواد و ماشین باشند.


 نقش و توانایی

فارغ التحصیلان این دوره دارای مهارت های زیرخواهند بود:

 •   کشف و بررسی مشکلات وزارتخانه ها،سازمان های ستادی و نظام های صنعتی
 •   جستجوی ارتباط منطقی بین انواع سیستم های تولیدی و غیرتولیدی
 •   کنترل سیستم ها جهت پیگیری نواقص و ارائه مدل مطلوب و نهایی
 •   برنامه ریزی و شرکت در اجرای پروژه های تحقیقاتی صنعتی
 •   ارائه الگوهای مناسب برای طراحی واحدهای تولیدی عظیم کشور

  ضرورت و اهمیت

  ضرورت و اهمیت تربیت کارشناس ارشد با توجه به موارد زیر روشن می شود:

 •     تنوع وزارتخانه ها و سازمان های ستادی
 •     تنوع صنایع تولیدی
 •     تنوع پروژه های صنعتی در دست اجرا
 •     نیاز روز افزون صنایع مادر به این دوره
 •     نیاز واحدهای مختلف صنایع نظامی به این دوره
 •     نیاز اکثر مراکزخدماتی کشور به این دوره
   

مهندسی صنایع – مدیریت سیستم و بهره وری

مقدمه

مدیریت سیستم و بهره‌وری مهندسی صنایع در حسن اداره صنایع و توسعه صنعتی کشور نقشی کلیدی دارد. مدیریت سعی دارد از عوامل انسانی و فیزیکی تحت اختیار مدیر بیش‌ترین نتیجه را به‌دست آورد و عوامل مزبور را در جهت تحقق هدف‌های آتی که تعیین می‌کند به بهترین نحو توسعه دهد. با توجه به نقش مهم مدیریت در موفقیت سازمان‌های صنعتی، دانش و فنون مدیریت سیستم و بهره‌وری توسعه فراوانی یافته و آموزش مدیریت صنایع در جوامع توسعه یافته جایگاه رفیعی به‌دست آورده است. با پیچیده شدن و گسترش سازمان‌های صنعتی و پیشرفت علوم و فنون مدیریت سیستم و بهره‌وری صنایع، مدیران صنایع باید علاوه بر اطلاعات مهندسی از دانش مدیریت نیز برخوردار باشند.

متأسفانه در کشورهای جهان سوم به امر آموزش و تربیت مدیران صنایع توجه کافی مبذول نمی‌شود. در کشورهای مزبور یکی از مهم‌ترین تنگناهای توسعه، کمبود مدیرانی است که با آگاهی از دانش و فنون مدیریت بتوانند امکانات موجود در سازمان‌های اقتصادی و اجتماعی آن کشورها را به نحو احسن تلفیق نموده و به کارگیری و با ارائه بیش‌ترین نتیجه، رشد و توسعه آن کشورها را تسریع نمایند. در ایران نیز به آموزش و تربیت مدیر به خصوص مدیران سیستم و بهره‌وری صنایع با کیفیتی مطلوب و توجه کافی مبدول نشده است. لذا امکانات وسیع و عظیم معدنی و صنعتی این کشور غالباً از داشتن مدیرانی آگاه و عالم به علوم و فنون مدیریت محروم بوده و همواره مقداری از امکانات کشور هدر رفته و بلا استفاده مانده است.

در رفع نیاز مبرم مزبور جهت تربیت مدیران سیستم و بهره‌وری صنایع، رشته مهندسی صنایع در آموزش عالی می‌تواند نقش مؤثری ایفا نماید. در دوره کارشناسی مهندسی صنایع ضمن آموزش مبانی مهندسی، مبانی علوم و فنون لازم جهت افزایش کارآیی و بهبود مدیریت در سازمان‌های صنعتی نیز آموزش داده می‌شود. از آنجا که در دوره‌های کارشناسی ارشد هر رشته، زیرمجموعه‌های دوره‌ی کارشناسی آن رشته با عمق بیش‌تری آموزش داده شده و مورد تحقیق و تفحص قرار می‌گیرد، لذا با توجه به نیاز مبرم کشور یکی از دوره‌های کارشناسی ارشد مهندسی صنایع باید بر آموزش و تحقیق در زمینه مدیریت سیستم و بهره‌وری صنایع متمرکز شود. نیازهای موجود در صنایع کشور ایجاب می‌نماید که مجموعه‌ای از دروس رشته مهندسی صنایع که برای بهبود مدیریت سیستم و بهره‌وری صنایع مفید و مؤثر است در سطح کارشناسی ارشد برای تربیت مدیران صنایع ارائه شود.

با توجه به ضرورت مزبور، دوره‌ی کارشناسی ارشد مدیریت سیستم و بهره‌وری تدوین شده است. این دوره برای آموزش علوم و فنون اداره صنایع به افرادی که دارای درجه کارشناسی در رشته مهندسی باشند طراحی شده است. آموزش در این دوره با تأکید بر کاربرد روش‌های کمی و نظام‌گرا در اداره امور صنعتی است.

از آنجا که روش‌های مزبور در آموزش و تجزیه و تحلیل مسائل مهندسی نیز کاربرد گسترده‌ای دارد فارغ‌التحصیلان دوره‌های کارشناسی فنی و مهندسی که به علت آگاهی از مبانی مهندسی زمینه لازم را برای تصدی مدیریت صنایع دارا می‌باشند برای فراگیری دروس دوره مزبور نیز آمادگی کافی را خواهند داشت.


هدف دوره

هدف دوره تربیت مدیر برای صنایع از طریق آموزش علوم و فنون مدیریت سیستم و بهره‌وری صنایع با تأکید بر روش‌های نظام‌گرا به افرادی است که دارای تحصیلات دانشگاهی در رشته‌های فنی و مهندسی باشند و انجام تحقیق در زمینه مشکلات مدیریت سیستم و بهره‌وری سازمان‌های صنعتی کشور و ارائه طریق برای بهبود مدیریت آن‌ها می‌باشد.


نقش و توانایی

فارغ‌التحصیلان این دوره دارای توانایی‌ها و قابلیت‌های زیر خواهند بود:

 • تصدی مدیریت واحدهای صنعتی
 • تجزیه و تحلیل مشکلات و نارسایی‌های سیستمی و نیز بهره‌وری در مدیریت واحد‌های صنعتی و ارائه طریق برای بهبود بهره‌وری و نیز مدیریت آن‌ها با استفاده از روش‌های کمی و نظام‌گرا
 • انجام تحقیق و بررسی در زمینه روش‌های مدیریت و بهبود این روش‌ها با توجه به شرایط ایران

ضرورت و اهمیت

ضرورت و اهمیت ایجاد این دوره به لحاظ موارد ذیل است:

1. برای بهره‌برداری کارآ و مؤثر از امکانات فیزیکی و انسانی کشور و تسریع رشد و تعالی جامعه، لازم است مدیران آگاه و مسلط به دانش و فنون مدیریت جدید اداره واحدهای صنعتی کشور را بر عهده گیرند. در حال حاضر کمبود مدیرانی با شرایط مزبور در کشور وجود دارد و راندمان و کارآیی استفاده از امکانات موجود در بسیاری از زمینه‌ها پایین است. ایجاد این دوره در جهت رفع این کمبود و تسریع رشد و تعالی کشور می‌تواند بسیار مؤثر باشد.

2. با گسترش روز افزون کاربرد روش‌های کمی و شیوه‌های تجزیه و تحلیل سیستم‌های مهندسی در آموزش و پژوهش مدیریت لازم است برای بررسی مسائل مدیریت صنایع کشور با تأکید بر شیوه‌های مزبور در سطح آموزش عالی فعالیت جدی آموزشی و پژوهشی آغاز شود.
دانشکده‌های مهندسی صنایع که زمینه و سابقه کاربرد روش‌های مزبور را در بررسی مسائل مهندسی صنایع دارا هستند، از موقعیت بسیار خوبی برای ایجاد و اداره چنین دوره‌هایی برخوردارند.

3. نارسایی‌های زیادی در مدیریت سازمان‌های صنعتی کشور وجود دارد که، لازم است با نگرشی نظام‌گرا مورد بررسی قرار گرفته، و با استفاده از شیوه‌های جدید مدیریت جهت رفع آن‌ها ارائه طریق شود. در حال حاضر افرادی که بتوانند در واحد‌های مشورتی یا ستادی نسبت به انجام بررسی‌های مزبور اقدام نموده و ارائه طریق نمایند بسیار کم است. ایجاد این دوره می‌تواند در رفع کمبود مزبور بسیار مؤثر باشد و کمک شایانی به بهبود مدیریت واحد‌های اقتصادی‌- اجتماعی بنماید.

 


مهندسی صنایع- مهندسی سیستم های اقتصادی اجتماعی

هدف دوره

رشته مهندسی سیستم‌های اقتصادی، اجتماعی به تعلیم و تحقیق در زمینه برنامه‌ریزی و طرح سیستم‌های مختلف مورد نیاز جامعه می‌پردازد. این سیستم‌ها عوماً در ابعاد مختلف منطقه، یا کشور مطرح می‌شوند. سیستم‌های حمل و نقل- آب‌رسانی و فاضلاب- ارتباطات- انتقال و توزیع کالاها- تأمین و توزیع انرژی- خدمات آموزشی یا بهداشتی از اینگونه‌اند. در کلیه این سیستم‌ها هر یک از ابعاد اقتصادی، اجتماعی و تکنولوژیک سیستم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. مهندسی سیستم‌های اقتصادی- اجتماعی به مطالعه، مدلسازی، و تجزیه و تحلیل علمی اینگونه سیستم‌ها می‌پردازد و با در نظر گرفتن ابعاد مختلف آن‌ها و هم‌چنین با توجه به نیاز‌ها، اولویت‌ها، و امکانات جامعه بهترین سیستم را طرح می‌نماید.


نقش و توانایی

فارغ التحصیلان این دوره قادر به انجام فعالیت‌های زیر خواهند بود:

 • انجام امور برنامه‌ریزی در دو اثر مختلف برنامه‌ریزی سازمان برنامه و بودجه استان‌ها.
 • انجام امور برنامه‌ریزی در وزارتخانه‌ها و ادارات کل (با توجه به گرایش انتخابی)
 • تدریس در مؤسسات آموزش عالی برای تربیت متخصصان برنامه‌ریزی در سطوح کاردانی و کارشناسی (با توجه به ضرایب استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و گذران دروس مربوط به تعلمیم و تربیت.)
 • انجام امور برنامه‌ریزی در سازمان تولید بزرگ و مشاوره.

ضرورت و اهمیت

با توجه به موارد زیر ضرورت و اهمیت تشکیل این دوره به منظور ترتیب کارشناسان ارشد متخصص در "مهندسی " روشن می‌شود:

1. سیستم‌های بزرگ عموماً به دلیل پیچیده بودن و داشتن ابعاد مختلف و تأثیر عوامل متعدد در عملکرد آن‌ها، باید با استفاده از روش‌های علمی دقیق برنامه‌ریزی شوند تا از کارآیی لازم برخوردار و در رفع نیازهای جامعه توانا باشند.

2. تهیه و اجرای نظام جامع برنامه‌ریزی، بدون وجود متخصص در ین زمینه عملی نیست.

3. برنامه‌ریزی در هر بخش ابعاد مختلفی دارد و نمی‌توان برنامه‌ریزی یک بخش را مستقل از بخش‌های دیگر انجام داد. برنامه‌ریزی سیستم‌های اقتصادی‌- اجتماعی با توجه به تعریف آن می‌تواند قسمتی از این مسئله را حل کند.