یکی از نکات مهم هنگام پاسخ‌دادن به سوالات چهارگزینه‌ای در آزمون‌های سازمان سنجش کشور، تعادل نسبی بین پاسخ‌های صحیح در گزینه‌ها می‌باشد.

این به معنای آن است که تعداد پاسخ های صحیح گزینه های 1 و 2 و 3 و 4 برای هر درس تقریباً مساوی است. مثلاً درسی که 20 سوال دارد تعداد صحیح گزینه های 1 تقریباً 5 عدد می‌باشد.

  به عنوان مثال اگر تعداد سوالات یک درس 20 عدد باشد و دانش پذیر  10 بار گزینه صحیح 1 را انتخاب کرده باشد تقریباً 4 گزینه را اشتباه پر کرده است. این مثال مشمول همه گزینه های  2 و 3 و 4 نیز می باشد.

 

عنوان درس پاسخ های صحیح گزینه 1 پاسخ های صحیح گزینه 2 پاسخ های صحیح گزینه 3 پاسخ های صحیح گزینه 4 تعداد سوالات
درس اول (سوالات 1 تا 20 ) 5 5 5 5 20
درس دوم (سوالات 21 تا 40) 6 4 5 5 20
درس سوم (سوالات 41 تا 60) 4 6 6 4 20

 

شمای ظاهری در پاسخ‌نامه آزمون


 

  مثال عینی در آزمون ارشد فراگیر نوبت شانزدهم - رشته مدیریت بازرگانی

عنوان درس تعداد سوالات پاسخ های صحیح گزینه 1 پاسخ های صحیح گزینه 2 پاسخ های صحیح گزینه 3 پاسخ های صحیح گزینه 4
تئوری های مدیریت پیشرفته 20 6 4 5 5
رفتار سازمانی پیشرفته 20 5 5 5 5
مدیریت استراتژیک 20 5 5 5 5
زبان تخصصی 30 7 8 7 8