منوی سایت

ویدئوهای آموزشی و کاربردی فراگیر پیام نور

آموزش باز و از دور، نظام آموزش نوینی برای سامان دادن به فرایند یاددهی و یادگیری است که یک مرکز آموزشی از طریق کاربرد رویکردهای مختلف و استفاده از یک یا چند رسانه، آموزش دانشجو را انجام می دهد. شیوه آموزش باز و از دور، عمدتاً با توجه به ویژگی های اقلیمی، اقتصادی و جمعیتی شکل گرفته است.

جهت مشاهده ویدئوی آموزشی هر مطلب بر روی تصویر مورد نظر خود کلیک کنید.

معرفی دوره فراگیر پیام نور مقطع کارشناسی ارشد

معرفی دوره فراگیر پیام نور مقطع کارشناسی ارشد

تدریس استاد رضا گنجی مدرس رشته های مجموعه مدیریت

تدریس استاد رضا گنجی مدرس رشته های مجموعه مدیریت

تدریس استاد معصومی مدرس  رشته مدیریت آموزشی و مشاوره

تدریس استاد معصومی مدرس رشته مدیریت آموزشی و مشاوره

تدریس استاد محمدی مدرس دروس رشته روانشناسی بالینی و عمومی

تدریس استاد محمدی مدرس دروس رشته روانشناسی بالینی و عمومی

تدریس استاد اردوان شکوری مدرس دروس رشته حقوق خصوصی

تدریس استاد اردوان شکوری مدرس دروس رشته حقوق خصوصی

تدریس استاد رضا رنگرز مدرس دروس رشته حقوق جزا و جرم شناسی

تدریس استاد رضا رنگرز مدرس دروس رشته حقوق جزا و جرم شناسی

تدریس استاد محمدمهدی جابری مدرس دروس رشته حسابداری

تدریس استاد محمدمهدی جابری مدرس دروس رشته حسابداری

تدریس استاد شاهین توپال مدرس دروس رشته پژوهش هنر

تدریس استاد شاهین توپال مدرس دروس رشته پژوهش هنر

تدریس استاد محسن عادل مدرس دروس زبان تخصصی

تدریس استاد محسن عادل مدرس دروس زبان تخصصی

تدریس استاد حسنی مدرس رشته آسیب شناسی و حرکات اصلاحی

تدریس استاد حسنی مدرس رشته آسیب شناسی و حرکات اصلاحی

تدریس استاد سعید امین پور مدرس مجموعه رشته های مدیریت

تدریس استاد سعید امین پور مدرس مجموعه رشته های مدیریت

اعتبار مدرک فارغ التحصیلان دانشگاه پیام نور

اعتبار مدرک فارغ التحصیلان دانشگاه پیام نور

معرفی جامع فراگیر دانشگاه پیام نور

معرفی جامع فراگیر دانشگاه پیام نور

ثبت نام آموزش عالی فراگیر پیام نور

ثبت نام آموزش عالی فراگیر پیام نور

امتحانات در دانشگاه پیام‌نور

امتحانات در دانشگاه پیام‌نور

رشته‌های تحصیلی دانشگاه پیام نور

رشته‌های تحصیلی دانشگاه پیام نور

شهریه تحصیلی

شهریه تحصیلی

معافیت تحصیلی برای مشمولان

معافیت تحصیلی برای مشمولان

شیوه ارائه دروس در دانشگاه پیام نور

شیوه ارائه دروس در دانشگاه پیام نور