چشم‌انداز دانشگاه پیام‌نور

دانشگاه پیام نور در افق 1404 دانشگاهی با ویژگی‌های ذیل است:

  • توسعه یافته، پویا، متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی ایران و متکی بر اصول اخلاقی و ارزش‌های اسلامی- ایرانی
  • توانا در تولید، انتشار و حفظ دانش و پژوهش‌های متکی بر آموزش‌های نیمه حضوری، باز و از دور و توانمند در راستای حل چالش‌های جهانی
  • پویا در جهت جذب نیروهای خلاق و نخبگان علمی و پژوهشی
  • جامع و فراگیر در گستره سرزمینی و فراسرزمینی منطبق با استانداردهای جهانی
  • دارای تعامل سازنده و مؤثر با مراکز علمی جهان در زمینه علم و فناوری و پژوهش براساس مصالح نظام جمهوری اسلامی ایران