کتاب‌های درسی حقوق جزا و جرم شناسی

دانشگاه پیام نور تنها دانشگاه آموزش باز در کشور می باشد که آنرا از سایر دانشگاه ها متمایز کرده است. این به آن معنا بوده که می توان گفت محوریت آموزش در این دانشگاه دانشجویان و کتاب های درسی آن ها می باشد. با توجه به معرفی کتب و منابع امتحانی هر درس در ترم های تحصیلی مختلف دانشگاه پیام نور، دانشجویان خود می توانند با مطالعه صرف همان کتاب معرفی شده از سوی مرکز آزمون دانشگاه که برای هر واحد دانشگاهی مستقر در سراسر کشور یکسان بوده، خود را برای امتحانات آماده نمایند. لذا کتاب محور بودن دروس و مشخص بودن آن‌ منابع، اهمیت مطالعه هر کتاب برای آزمون را دوچندان کرده است.


منابع آزمون فراگیر دانشگاه پیام نور رشته حقوق جزا و جرم‌شناسی (ترم اول کارشناسی ارشد)

 

  

  نام درس: جرم شناسی (2 واحد) 

   عنوان کتاب: مبانی جرم شناسی جلد اول

   مولف: مهدی کی نیا

   انتشارات:‌ دانشگاه تهران

  

 


  

  نام درس: آیین دادرسی کیفری (2 واحد)

   عنوان کتاب: آیین دادرسی کیفری

   مولف: رجب گلدوست

   انتشارات:‌ جنگل

 

 


  

  نام درس: حقوق جزای عمومی 1 (2 واحد)

   عنوان کتاب: جایگزین های زندان یا مجازات های بینابین

   مولف: محمد آشوری

   انتشارات:‌ دانشگاه تهران

 

 


  

  نام درس: متون حقوقی 1 به زبان خارجی (2 واحد)

   عنوان کتاب: Criminal law

   مولف: Catherine Eliot Fran Quinn

   انتشارات:‌ میزان

  

 


برای هر نوبت از دوره های فراگیر کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور، دفترچه ای از سوی پایگاه اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور (مستقل از دفترچه راهنمای کنکور سراسری مقطع کارشناسی ارشد) ارائه می گردد که برای هر رشته نام درس و کتاب های امتحانی آن با ذکر جزئیات کامل تعیین شده است. درس های تعیین شده دروس ترم اول دانش پذیری بوده و شامل واحدهای درسی آن رشته می باشد.