کتاب های فراگیر پیام نور طراحی شهری

دانشگاه پیام نور تنها دانشگاه آموزش بر مبنای کتاب و سراسری در کل کشور می باشد که آنرا از سایر دانشگاه ها متمایز کرده است. محوریت آموزش در این دانشگاه دانشجویان و کتاب های درسی آن ها می باشد. با توجه به معرفی کتب و منابع امتحانی هر درس در هر نیمسال دانشگاه پیام نور، دانشجویان می توانند با مطالعه کتاب های معرفی شده از سوی مرکز آزمون دانشگاه که برای کلیه واحدهای دانشگاهی سراسر کشور یکسان بوده، خود را برای امتحانات آماده نمایند.

در پذیرش کارشناسی ارشد فراگیر پیام‌ نور با توجه به رشته تحصیلی 3 الی 6 کتاب برای هر رشته تحصیلی معرفی می گردد.


  کتاب های درسی نیمسال اول کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور رشته طراحی شهری

  

  نام درس: طراحی شبکه حمل و نقل درون شهری

   عنوان کتاب: اصول برنامه ریزی (طراحی) تردد پیاده و دوچرخه

   مولف: هرمان کنف لاخر / فریدون قریب

   انتشارات:‌ دانشگاه تهران

  

 


  

  نام درس: طراحی شبکه حمل و نقل درون شهری

   عنوان کتاب: شبکه ارتباطی در طراحی شهری

   مولف: فریدون قریب

   انتشارات:‌ دانشگاه تهران

 

 


  

  نام درس: مبانی برنامه ریزی شهری برای طراحان

   عنوان کتاب: بعد طراحی برنامه ریزی

   مولف: جان پانتر.متئو کارمونا/ سیدعبدالهادی دانشپور.رضا بصیری مژدهی

   انتشارات:‌ سازمان  فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران

 


  

  نام درس: مبانی نظری طراحی شهری

   عنوان کتاب: طراحی شهری: گونه شناسی. رویه ها و طرح ها

   مولف: جان لنگ/ سید حسین بحرینی

   انتشارات:‌ دانشگاه تهران

 


  

  نام درس: مباحث اجرایی طراحی شهری

   عنوان کتاب: مباحث اجرایی طراحی شهری

   مولف: حیدر جهان بخش. صابر زند. مرتضی لطفی پور

   انتشارات:‌ دانشگاه پیام نور

 


  

  نام درس: مقدمه ای بر مبانی برنامه ریزی شهری

   عنوان کتاب: مبانی برنامه ریزی شهری برای طراحان

   مولف: اسماعیل شیعه

   انتشارات:‌ دانشگاه علم و صنعت

 

 


  

  نام درس: مبانی نظری طراحی شهری

   عنوان کتاب: مبانی طراحی شهری

   مولف: ریچارد هدمن.آندرو یازوسکی/راضیه رضازاده. مصطفی عباس زادگان

   انتشارات:‌ دانشگاه علم و صنعت

 


  توجه. شیوه ارائه دروس مانند غیرحضوری، خودخوان و .. در مدرک تحصیلی قید نمی‌شود.