آموزش کامل و تصویری انتخاب واحد دانشجویان دانشگاه پیام نور در سامانه جامع گلستان

تذکر: وب سایت انتخاب واحد دانشگاه پیام نور به نشانی reg.pnu.ac.ir می باشد که صرفاً در مرورگر اینترنت اکسپلورر قابل اجرا می باشد.