منوی سایت


  دانشگاه پیام نور واحد اسکو

آدرس: اسکو، شهرک ولیعصر(عج)، فلکه دانشگاه، دانشگاه پیام نور

تلفن: 04133220002

سایت: www.oskou.eaz.pnu.ac.ir