منوی سایت


  247 هزار نفر در رشته های بدون کنکور پذیرفته شدند.

247 هزار نفر در رشته های بدون کنکور پذیرفته شدند...


  تحصیل در مقطع کارشناسی پیام نور بدون کنکور

ادامه تحصیل در دانشگاه پیام نور حتی کسانی که در کنکور شرکت نکرده اند...