منوی سایت


  محل خدمت سربازان متاهل

محل خدمت برخی از سربازان خدمت وظیفه فوق لیسانس که متاهل هستند...