برنامه ارائه دروس (چارت درسی) مدیریت رسانه

کارشناسان آموزش دانشگاه پیام‌نور جهت اطلاع دانشجویان از چگونگی انتخاب واحد و رعایت پیش‌نیاز، هم‌نیاز و انتخاب دروس جبرانی شروع هر ترم تحصیلی اقدام به نشر فایل برنامه ارائه دروس و یا چارت تحصیلی رشته در پرتال رسمی دانشگاه پیام نور می‌پردازند که مطالعه این فایل در انتخاب واحد دانشجویان کمک شایانی می کند.

 

  برنامه ارائه دروس (چارت درسی) رشته مدیریت رسانه

ردیفرشته سال تحصیلیتاریخ بروزرسانیدانلود
1مدیریت رسانه1401-02شهریور 1401دانلود
2مدیریت رسانه1400-01شهریور 1400دانلود
3مدیریت رسانه1398-99اردیبهشت 1399دانلود
4مدیریت رسانه1398-99بهمن ماه 1398دانلود
5مدیریت رسانه1398-99مهرماه 1398دانلود
6مدیریت رسانه1397-98تیرماه 1398دانلود