گرایش هوش مصنوعی  و  رباتیکز

کارشناسان آموزش دانشگاه پیام‌نور جهت اطلاع دانشجویان از چگونگی انتخاب واحد و رعایت پیش‌نیاز، هم‌نیاز و انتخاب دروس جبرانی شروع هر ترم تحصیلی اقدام به نشر فایل برنامه ارائه دروس و یا چارت تحصیلی رشته در پرتال رسمی دانشگاه پیام نور می‌پردازند که مطالعه این فایل در انتخاب واحد دانشجویان کمک شایانی می کند.

 

  برنامه ارائه دروس (چارت درسی) رشته مهندسی کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی و رباتیکز

ردیفرشتهگرایشسال تحصیلیتاریخ بروزرسانیدانلود
1مهندسی کامپیوترهوش مصنوعی و رباتیکز1401-02شهریور 1401دانلود
2مهندسی کامپیوترهوش مصنوعی و رباتیکز1400-01شهریور 1400
3مهندسی کامپیوترهوش مصنوعی و رباتیکز1398-99بهمن ماه 1398دانلود
4مهندسی کامپیوترهوش مصنوعی و رباتیکز1398-99مهرماه 1398دانلود
5مهندسی کامپیوترهوش مصنوعی و رباتیکز1397-98تیرماه 1398دانلود