گرایش توسعه منابع انسانی

کارشناسان آموزش دانشگاه پیام‌نور جهت اطلاع دانشجویان از چگونگی انتخاب واحد و رعایت پیش‌نیاز، هم‌نیاز و انتخاب دروس جبرانی شروع هر ترم تحصیلی اقدام به نشر فایل برنامه ارائه دروس و یا چارت تحصیلی رشته در پرتال رسمی دانشگاه پیام نور می‌پردازند که مطالعه این فایل در انتخاب واحد دانشجویان کمک شایانی می کند.

 

  برنامه ارائه دروس (چارت درسی) رشته مدیریت دولتی

ردیفرشته گرایشسال تحصیلیتاریخ بروزرسانیدانلود
1مدیریت دولتیتوسعه منابع انسانی1397-98تیرماه 1398دانلود
2مدیریت دولتیتوسعه منابع انسانی1398-99مهرماه 1398دانلود
3مدیریت دولتیتوسعه منابع انسانی1398-99بهمن ماه 1398دانلود