گرایش مدیریت رفتار سازمانی

کارشناسان آموزش دانشگاه پیام‌نور جهت اطلاع دانشجویان از چگونگی انتخاب واحد و رعایت پیش‌نیاز، هم‌نیاز و انتخاب دروس جبرانی شروع هر ترم تحصیلی اقدام به نشر فایل برنامه ارائه دروس و یا چارت تحصیلی رشته در پرتال رسمی دانشگاه پیام نور می‌پردازند که مطالعه این فایل در انتخاب واحد دانشجویان کمک شایانی می کند.

 

برنامه ارائه دروس (چارت درسی) رشته مدیریت دولتی گرایش مدیریت رفتار سازمانی

ردیفرشته گرایشسال تحصیلیتاریخ بروزرسانیدانلود
1مدیریت دولتیمدیریت رفتار سازمانی1401-02شهریور 1401دانلود
2مدیریت دولتیمدیریت رفتار سازمانی1399-00بهمن ماه 1399دانلود
3مدیریت دولتیمدیریت رفتار سازمانی1398-99اردیبهشت 1399دانلود
4مدیریت دولتیمدیریت رفتار سازمانی1398-99بهمن ماه 1398دانلود
5مدیریت دولتیمدیریت رفتار سازمانی1398-99مهرماه 1398دانلود
6مدیریت دولتیمدیریت رفتار سازمانی1397-98تیرماه 1398دانلود