سال 1401 مهندسی کامپیوتر

در کلاس‌های آنلاین همانند کلاس حضوری، پارامترهای دانشجو، استاد، تخته سیاه و وایت برد وجود دارد. دانشپذیران می توانند سوال بپرسند و استاد پاسخ دهد. در واقع این مدل از آموزش که بصورت غیرحضوری رخ می دهد نمونه ای از جلسات آنلاین (Online meetings) تلقی می گردند.

 لینک ورود به کلاس قبل از شروع کلاس ها داخل پنل کاربری بارگذاری خواهد شد ..


برنامه کلاس های آنلاین مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار / بهمن ماه 02-1401

ردیفعنوان درستعداد واحدروزساعتتاریخ شروعگروهاستاد
1سیستم های عامل پیشرفته3یکشنبه17:00 الی 18:30بهمن ماه - 140123101بابک ارگی
2پایگاه داده پیشرفته3سه شنبه18:00 الی 19:30بهمن ماه - 140123101بابک ارگی
3الگوریتم های پیشرفته3چهارشنبه19:00 الی 20:30بهمن ماه - 140123101سعید راعی

برنامه کلاس های آنلاین مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار / مهرماه 02-1401

ردیفعنوان درستعداد واحدروزساعتتاریخ شروعگروهاستاد
1سیستم های عامل پیشرفته3یکشنبه17:00 الی 18:30مهرماه - 140123101بابک ارگی
2پایگاه داده پیشرفته3سه شنبه18:00 الی 19:30مهرماه - 140123101بابک ارگی
3الگوریتم های پیشرفته3چهارشنبه19:00 الی 20:30مهرماه - 140123101سعید راعی