جزوات درسی اساتید مدیریت دولتی

دانشگاه پیام نور در هر نیمسال تحصیلی دروس و منابع امتحانی هر رشته تحصیلی را برای دانش پذیران و دانشجویان معرفی می کند تا با مطالعه آن ها آمادگی لازم جهت شرکت در امتحانات فراهم گردد. 

  مطالعه کتاب ها و منابع امتحانی اگر چه ضروری می باشد ولی با توجه به حجم بالای مفاهیم و گستردگی مطالب کمی سخت و پیچیده است. از اینرو اساتید دانشگاه جهت تسهیل در مطالعه و ارائه نمونه سوالات امتحانی به متقاضیان، جزوات و کتاب های کمک درسی تدوین نموده‌اند که کمک شایانی به موفقیت دانشجویان می کند.


  جزوات و کتاب های کمک درسی نیمسال اول کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور رشته مدیریت دولتی  کلیه گرایش‌ها

  

  نام درس: اداره امور عمومی در اسلام (2 واحد) 

   عنوان کتاب: راهنمای درسی اداره امور عمومی در اسلام

   استاد: اسماعیلی

   درسنامه و نکات مهم و کلیدی همراه با نمونه سوالات امتحانی پیام نور و تالیفی استاد

 


  نام درس: حقوق اساسی سازمان های دولتی (2 واحد) 

   عنوان کتاب: راهنمای درسی حقوق اساسی سازمان های دولتی

   استاد: فضلی

   درسنامه و نکات مهم و کلیدی همراه با نمونه سوالات امتحانی پیام نور و تالیفی استاد

 

 


  

  نام درس: مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته (2 واحد) 

   عنوان کتاب: راهنمای درسی مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته

   استاد: کرمی

   درسنامه و نکات مهم و کلیدی همراه با نمونه سوالات امتحانی پیام نور و تالیفی استاد

 


  

  نام درس: مدیریت منابع انسانی پیشرفته (2 واحد) 

   عنوان کتاب: راهنمای درسی مدیریت منابع انسانی پیشرفته

   استاد: کرمی

   درسنامه و نکات مهم و کلیدی همراه با نمونه سوالات امتحانی پیام نور و تالیفی استاد

 


  توجه. شیوه ارائه دروس مانند غیرحضوری، خودخوان و .. در مدرک تحصیلی قید نمی‌شود و دانشنامه فارغ التحصیلی دانشجویان پیام‌نور پذیرش فراگیر و کنکور سراسری مانند هم می‌باشد. (کلماتی نظیر غیرحضوری، فراگیر، بدون کنکور و .. در مدرک ذکر نمی شود)

 

فصل اول. مدیریت منابع انسانی در دنیای امروز
فصل دوم. نگاهی عملیاتی به مدیریت انسانی؛ کارکردها و وظایف
فصل سوم. بهره وری کارکنان: هدف مدیریت منابع انسانی
فصل چهارم. کیکفیت زندگی کاری: رسالت مدیریت منابع انسانی
فصل پنجم. توسعه و توانمندسازی منابع انسانی
فصل ششم. مدیریت دانش و پیوند آن با مدیریت منابع انسانی
فصل هفتم. مدیریت
فصل هشتم. مدیریت منابع انسانی مبتنی بر شایستگی
فصل نهم. مدیریت منابع انسانی الکترونیک
فصل دهم. مدیریت منابع انسانی و برونسپاری

در ملاحظات راهنمای نیمسال اول دانشپذیری کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور رشته تحصیلی مدیریت دولتی آخرین دوره فصل 2 ، فصلهای 4 تا پایان 6 و فصل 17 حذف می باشد:

فصل اول. پیش درآمدی بر رفتار سازمانی
فصل سوم. مبانی رفتار فرد
فصل هفتم. مبانی رفتار گروه
فصل هشتم. شناخت تیم
فصل نهم. ارتباطات
فصل دهم. رهبری
فصل یازدهم. قدرت و سیاست
فصل دوازدهم. تعارض و مذاکره
فصل سیزدهم. ساختار سازمانی
فصل چهاردهم. تکنولوژی و طرحریزی شغل
فصل پانزدهم. ارزیابی عملکرد و سیستم پاداش
فصل شانزدهم. فرهنگ سازمانی

فصل اول. مفاهیم و مبانی حقوق اساسی
فصل دوم. قانون اساسی
فصل سوم. مفهوم و ساختار دولت
فصل چهارم. اصل تفکیک قوا
فصل پنجم. ماهیت حکومت جمهوری اسلامی ایران
فصل هفتم. حقوق ملت
فصل نهم. قوه مقننه
فصل دهم. قوه مجریه
فصل یازدهم. قوه قضائیه
فصل دوازدهم. نهادهای خاص اعمال کننده حاکمیت

فصل اول. کلیات
فصل دوم. شهر مکه و زمینهساز پیامبر اکرم (ص) برای شکل گیری نهضت اسلامی
فصل سوم. استقرار حضرت رسول (ص) در مدینه و تأسیس حکومت
فصل چهارم. گزیده هایی از گفتارهای پیامبر (ص)
فصل پنجم. نظام اداری مطلوب اسلام و مقایسه آن با نظام های اداری موجود در میان غیرمسلمان
فصل ششم. تجزیه و تحلیل یافته ها و نتایج