نوبت هفدهم مهندسی کامپیوتر

مهم‌ترین ویژگی امتحانات دانشگاه پیام‌نور که آن را از سایر دانشگاه‌های سراسر کشور متمایز کرده است، مشخص بودن منابع امتحانی هر درس با ذکر جزئیات می‌باشد. این ویژگی نه تنها در آزمون فراگیر کارشناسی ارشد رعایت می‌شود، بلکه در سایر امتحانات پایان ترم این دانشگاه نیز به همین روال است. دانش پذیران و دانشجویان دانشگاه پیام‌نور صرفاً با مطالعه کتاب های معرفی شده برای هر درس خود را برای امتحانات پایان ترم که از طرف مرکز آزمون دانشگاه پیام نور برگزار می شود، آماده می کنند. منابع امتحانی آزمون فراگیر دانشگاه پیام نور برای هر دوره از طریق پرتال سازمان سنجش آموزش کشور و دفترچه راهنمای آن منتشر می‌شود. همچنین منابع امتحانات پایان ترم واحدهای دانشگاهی پیام نور ابتدای هر ترم تحصیلی از طریق پرتال دانشگاه پیام نور و ارائه فایل PDF قابل دسترسی می باشد.

 

نام دروس و منابع درسی نیمسال اول دانش‌پذیری کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور نوبت هفدهم پذیرش بهمن ماه 1395

مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسینام مولفناشر
1سیستم های عامل پیشرفته3Distributed Systems Principles and
Paradigms
Andrew S. Tanenbaum
and Maarten Van Steen
Prentice Hall
2nd Edition 2007
2پایگاه داده پیشرفته3An Introduction to Database SystemsC.J DatePearson Education
8th Edition 2004
3الگوریتم های پیشرفته3Introduction to Algorithms, 3nd
Edition
Thomas H.Cormen,
Charles e.Leiserson and
R.Riverst and C.Stein
MIT Press, , 3nd
Edition 2009

مهندسی کامپیوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسینام مولفناشر
1یادگیری ماشین3Machine LearningTom M. MitchellMcGraw Hill 1997
2فرایندهای تصادفی3فرایندهای تصادفیعین اله پاشاپیام نور 1391
3رایانش تکاملی3Computational Intelligence
(An Introduction) Second Edition
Andries P. EngelbrechtJohn Wiley & Sons 2007