گرایش توسعه منابع  انسانی

یکی از ویژگی‌های دانشگاه پیام نور که آنرا متمایز از سایر دانشگاه‌های کشور می‌کند، هماهنگ بودن امتحانات تمامی واحدهای دانشگاهی و کتاب محور بودن آن است. از این رو جهت اطلاع دانشجویان از منابع امتحانی و کتب آن، دانشگاه پیام نور شروع هر ترم تحصیلی اقدام به نشر فایل معرفی منابع امتحانی دروس همه رشته‌های تحصیلی می‌پردازد. همینطور دانشجویان می توانند در زمان انتخاب واحد نیز در سامانه گلستان از منابع امتحانی دروس انتخابی خود آگاه شوند.

 

معرفی منابع امتحانات پایان ترم رشته مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی

ردیفرشتهگرایشسال تحصیلیتاریخ بروزرسانیدانلود
1مدیریت دولتیتوسعه منابع انسانی1401-02شهریور 1401دانلود
2مدیریت دولتیتوسعه منابع انسانی1400-01شهریور 1400دانلود
3مدیریت دولتیتوسعه منابع انسانی1399-00بهمن ماه 1399دانلود
4مدیریت دولتیتوسعه منابع انسانی1398-99بهمن ماه 1398دانلود
5مدیریت دولتیتوسعه منابع انسانی1398-99مهرماه 1398دانلود
6مدیریت دولتیتوسعه منابع انسانی1397-98تیرماه 1398دانلود