گرایش طراحی سازمانهای  دولتی

یکی از ویژگی‌های دانشگاه پیام نور که آنرا متمایز از سایر دانشگاه‌های کشور می‌کند، هماهنگ بودن امتحانات تمامی واحدهای دانشگاهی و کتاب محور بودن آن است. از این رو جهت اطلاع دانشجویان از منابع امتحانی و کتب آن، دانشگاه پیام نور شروع هر ترم تحصیلی اقدام به نشر فایل معرفی منابع امتحانی دروس همه رشته‌های تحصیلی می‌پردازد. همینطور دانشجویان می توانند در زمان انتخاب واحد نیز در سامانه گلستان از منابع امتحانی دروس انتخابی خود آگاه شوند.

 

معرفی منابع امتحانات پایان ترم رشته مدیریت دولتی گرایش طراحی سازمان های دولتی

ردیفرشتهگرایشسال تحصیلیتاریخ بروزرسانیدانلود
1مدیریت دولتیطراحی سازمان های دولتی1401-02شهریور 1401دانلود
2مدیریت دولتیطراحی سازمان های دولتی1400-01شهریور 1400دانلود
3مدیریت دولتیطراحی سازمان های دولتی1399-00بهمن 1399دانلود
4مدیریت دولتیطراحی سازمان های دولتی1398-99بهمن ماه 1398دانلود
5مدیریت دولتیطراحی سازمان های دولتی1398-99مهرماه 1398دانلود
6مدیریت دولتیطراحی سازمان های دولتی1397-98تیرماه 1398دانلود