گرایش مدیریت رفتار  سازمانی

یکی از ویژگی‌های دانشگاه پیام نور که آنرا متمایز از سایر دانشگاه‌های کشور می‌کند، هماهنگ بودن امتحانات تمامی واحدهای دانشگاهی و کتاب محور بودن آن است. از این رو جهت اطلاع دانشجویان از منابع امتحانی و کتب آن، دانشگاه پیام نور شروع هر ترم تحصیلی اقدام به نشر فایل معرفی منابع امتحانی دروس همه رشته‌های تحصیلی می‌پردازد. همینطور دانشجویان می توانند در زمان انتخاب واحد نیز در سامانه گلستان از منابع امتحانی دروس انتخابی خود آگاه شوند.

 

معرفی منابع امتحانات پایان ترم رشته مدیریت دولتی گرایش مدیریت رفتار سازمانی

ردیفرشتهگرایشسال تحصیلیتاریخ بروزرسانیدانلود
1مدیریت دولتیمدیریت رفتار سازمانی1401-02شهریور1401دانلود
2مدیریت دولتیمدیریت رفتار سازمانی1399-00بهمن ماه 1399دانلود
3مدیریت دولتیمدیریت رفتار سازمانی1398-99بهمن ماه 1398دانلود
4مدیریت دولتیمدیریت رفتار سازمانی1398-99مهرماه 1398دانلود