گرایش  نرم  افزار

یکی از ویژگی‌های دانشگاه پیام نور که آنرا متمایز از سایر دانشگاه‌های کشور می‌کند، هماهنگ بودن امتحانات تمامی واحدهای دانشگاهی و کتاب محور بودن آن است. از این رو جهت اطلاع دانشجویان از منابع امتحانی و کتب آن، دانشگاه پیام نور شروع هر ترم تحصیلی اقدام به نشر فایل معرفی منابع امتحانی دروس همه رشته‌های تحصیلی می‌پردازد. همینطور دانشجویان می توانند در زمان انتخاب واحد نیز در سامانه گلستان از منابع امتحانی دروس انتخابی خود آگاه شوند.

 

معرفی منابع امتحانات پایان ترم رشته مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار

ردیفرشتهسال تحصیلیتاریخ بروزرسانیدانلود
1مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار1401-02شهریور 1401دانلود
2مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار1400-01شهریور 1400
3مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار1398-99بهمن ماه 1398دانلود
4مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار1398-99مهرماه 1398دانلود
5مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار1397-98تیرماه 1397دانلود