فراگیر پیام نور  1401 مدیریت دولتی

مهم‌ترین ویژگی امتحانات دانشگاه پیام‌نور که آن را از سایر دانشگاه‌های سراسر کشور متمایز کرده است، مشخص بودن منابع امتحانی هر درس با ذکر جزئیات می‌باشد. این ویژگی نه تنها در آزمون فراگیر کارشناسی ارشد رعایت می‌شود، بلکه در سایر امتحانات پایان ترم این دانشگاه نیز به همین روال است. دانش پذیران و دانشجویان دانشگاه پیام‌نور صرفاً با مطالعه کتاب های معرفی شده برای هر درس خود را برای امتحانات پایان ترم که از طرف مرکز آزمون دانشگاه پیام نور برگزار می شود، آماده می کنند. منابع امتحانات پایان ترم واحدهای دانشگاهی پیام نور ابتدای هر ترم تحصیلی از طریق پرتال دانشگاه پیام نور و ارائه فایل PDF قابل دسترسی می باشد.


نام دروس و منابع امتحانی نیمسال اول کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور

  مدیریت دولتی گرایش های:

بودجه و مالیه عمومی / توسعه منابع انسانی / خط مشی گذاری عمومی / طراحی سازمان های دولتی / مدیریت تطبیقی و توسعه / مدیریت تحول / مدیریت رفتار سازمانی

ردیفعنوان درستعداد واحدنام منابع درسینام مولفناشر
1حقوق اساسی سازمانهای دولتی2حقوق اساسیحسن خسرویخرسندی
2مدیریت منابع انسانی پیشرفته2مدیریت منابع انسانی در سازمان های دولتیحسن درویش، محمدرسول
الماسی فرد
دانشگاه پیام نور
3مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته2مدیریت رفتار سازمانی پیشرفتهپرهیزگار - باقریدانشگاه پیام نور
4اداره امور عمومی در اسلام2اداره امور عمومی در اسلاممحمد خدابخش ، احمد صادقیدانشگاه پیام نور

- مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی

ردیفعنوان درستعداد واحدنام منابع درسینام مولفناشر
1مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته2مدیریت رفتار سازمانی پیشرفتهپرهیزگار - باقریدانشگاه پیام نور
2مدیریت استراتژیک منابع انسانی2مدیریت منابع انسانی، پیوند استراتژی و عملاستوارت، براون/
محمد اعرابی، مرجان فیاضی
مهکامه
3نظریه های اداره عمومی2درآمدی بر نظریه های مدیریت دولتیرضا طهماسبیسمت
4نظریه های پیشرفته سازمان و مدیریت2تئوری سازمان (ساختار و طرح سازمانی) ویرایش جدیداستیفن رابینز/
سید مهدی الوانی، حسن دانایی فرد
صفار