فراگیر پیام نور  1396 مدیریت دولتی

مهم‌ترین ویژگی امتحانات دانشگاه پیام‌نور که آن را از سایر دانشگاه‌های سراسر کشور متمایز کرده است، مشخص بودن منابع امتحانی هر درس با ذکر جزئیات می‌باشد. این ویژگی نه تنها در آزمون فراگیر کارشناسی ارشد رعایت می‌شود، بلکه در سایر امتحانات پایان ترم این دانشگاه نیز به همین روال است. دانش پذیران و دانشجویان دانشگاه پیام‌نور صرفاً با مطالعه کتاب های معرفی شده برای هر درس خود را برای امتحانات پایان ترم که از طرف مرکز آزمون دانشگاه پیام نور برگزار می شود، آماده می کنند. منابع امتحانی آزمون فراگیر دانشگاه پیام نور برای هر دوره از طریق پرتال سازمان سنجش آموزش کشور و دفترچه راهنمای آن منتشر می‌شود. همچنین منابع امتحانات پایان ترم واحدهای دانشگاهی پیام نور ابتدای هر ترم تحصیلی از طریق پرتال دانشگاه پیام نور و ارائه فایل PDF قابل دسترسی می باشد.

تذکر: منابع آزمون فراگیر کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور (ترم اول دانش پذیری) برای کلیه گرایش‌های رشته مدیریت دولتی یکسان می باشد.

 

نام دروس و منابع درسی نیمسال دانش‌پذیری کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور نوبت هجدهم پذیرش بهمن ماه 1396

مدیریت دولتی کلیه گرایش ها (توسعه منابع انسانی - خط مشی گذاری عمومی - طراحی سازمان های دولتی - بودجه و مالیه عمومی - مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی - مدیریت تحول)

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسینام مولفناشر
1مدیریت منابع انسانی پیشرفته2مدیریت منابع انسانی در سازمان های دولتیحسن درویش، محمد رسول الماسی فرددانشگاه پیام نور
سال چاپ 1395
2مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته2مبانی رفتار سازمانی (تک جلدی)مولف: استیفن ابینز/مترجمان:سید محمد اعرابی،علی پارسائیاندفتر پژوهش های فرهنگی سال چاپ 1394
3حقوق اساسی سازمان های دولتی2حقوق اساسیحسن خسرویخرسندی سال چاپ 1394
4اداره امور عمومی در اسلام2نظام اداری در سیره و سنت نبوی (ص)حمید زارعپژوهشگاه حوزه و دانشگاه