فراگیر پیام نور 1397 مهندسی کامپیوتر

مهم‌ترین ویژگی امتحانات دانشگاه پیام‌نور که آن را از سایر دانشگاه‌های سراسر کشور متمایز کرده است، مشخص بودن منابع امتحانی هر درس با ذکر جزئیات می‌باشد. این ویژگی نه تنها در آزمون فراگیر کارشناسی ارشد رعایت می‌شود، بلکه در سایر امتحانات پایان ترم این دانشگاه نیز به همین روال است. دانش پذیران و دانشجویان دانشگاه پیام‌نور صرفاً با مطالعه کتاب های معرفی شده برای هر درس خود را برای امتحانات پایان ترم که از طرف مرکز آزمون دانشگاه پیام نور برگزار می شود، آماده می کنند. منابع امتحانات پایان ترم واحدهای دانشگاهی پیام نور ابتدای هر ترم تحصیلی از طریق پرتال دانشگاه پیام نور و ارائه فایل PDF قابل دسترسی می باشد.

 


نام دروس و منابع امتحانی نیمسال اول کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور نوبت نوزدهم پذیرش بهمن ماه 1397

  مهندسی کامپیوتر کلیه گرایش ها

نرم افزار/ هوش مصنوعی و رباتیکز

نرم افزار

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسینام مولفناشر
1سیستم های عامل پیشرفته3Distributed Systems Principles and
Paradigms
Andrew S. Tanenbaum
and Maarten Van Steen
Prentice Hall Edition
2پایگاه داده پیشرفته3An Introduction to Database SystemsC.J DatePearson Education Edition
3الگوریتم های پیشرفته3Introduction to Algorithms، 3ndThomas H.Cormen،
Charles e.Leiserson and
R.Riverst and C.Stein
MIT Press

 هوش مصنوعی و رباتیکز

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسینام مولفناشر
1یادگیری ماشین3Machine LearningTom M. MitchellMcGraw Hill
2فرایندهای تصادفی3فرایندهای تصادفیعین اله پاشادانشگاه پیام نور
3رایانش تکاملی3Computational Intelligence
(An Introduction)، Second Edition
Andries P. EngelbrechtJohn Wiley & Sons