فراگیر پیام نور 1398 مهندسی کامپیوتر

مهم‌ترین ویژگی امتحانات دانشگاه پیام‌نور که آن را از سایر دانشگاه‌های سراسر کشور متمایز کرده است، مشخص بودن منابع امتحانی هر درس با ذکر جزئیات می‌باشد. این ویژگی نه تنها در آزمون فراگیر کارشناسی ارشد رعایت می‌شود، بلکه در سایر امتحانات پایان ترم این دانشگاه نیز به همین روال است. دانش پذیران و دانشجویان دانشگاه پیام‌نور صرفاً با مطالعه کتاب های معرفی شده برای هر درس خود را برای امتحانات پایان ترم که از طرف مرکز آزمون دانشگاه پیام نور برگزار می شود، آماده می کنند. منابع امتحانات پایان ترم واحدهای دانشگاهی پیام نور ابتدای هر ترم تحصیلی از طریق پرتال دانشگاه پیام نور و ارائه فایل PDF قابل دسترسی می باشد.

 


نام دروس و منابع امتحانی نیمسال اول کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور

  مهندسی کامپیوتر کلیه گرایش ها

نرم افزار/ هوش مصنوعی و رباتیکز

نرم افزار

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسینام مولفناشر
1سیستم های عامل پیشرفته3Distributed Systems Principles and
Paradigms
Andrew S. Tanenbaum
and Maarten Van Steen
Prentice Hall Edition
2پایگاه داده پیشرفته3An Introduction to Database SystemsC.J DatePearson Education Edition
3الگوریتم های پیشرفته3Introduction to Algorithms، 3ndThomas H.Cormen،
Charles e.Leiserson and
R.Riverst and C.Stein
MIT Press

 هوش مصنوعی و رباتیکز

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسینام مولفناشر
1یادگیری ماشین3foundations of machine
leaming, second
edition
mehryar
mohri,afshin
rostamizadeh,
and ameet
talwalkar
MIT press
2هوش مصنوعی پیشرفته3Artificial Intelligence A
Modern Approach, 3nd
Edition,2010
Russell and
Norrig
Prentice
Hall,
PEARSON
3رایانش تکاملی3introduction to
evolutionary
computing, second
edtion
a.e. eiben, j.e.
smith
springer