فراگیر پیام نور 1399 مهندسی کامپیوتر

مهم‌ترین ویژگی امتحانات دانشگاه پیام‌نور که آن را از سایر دانشگاه‌های سراسر کشور متمایز کرده است، مشخص بودن منابع امتحانی هر درس با ذکر جزئیات می‌باشد. این ویژگی نه تنها در آزمون فراگیر کارشناسی ارشد رعایت می‌شود، بلکه در سایر امتحانات پایان ترم این دانشگاه نیز به همین روال است. دانش پذیران و دانشجویان دانشگاه پیام‌نور صرفاً با مطالعه کتاب های معرفی شده برای هر درس خود را برای امتحانات پایان ترم که از طرف مرکز آزمون دانشگاه پیام نور برگزار می شود، آماده می کنند. منابع امتحانات پایان ترم واحدهای دانشگاهی پیام نور ابتدای هر ترم تحصیلی از طریق پرتال دانشگاه پیام نور و ارائه فایل PDF قابل دسترسی می باشد.

 


نام دروس و منابع امتحانی نیمسال اول تحصیلی کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور

  مهندسی کامپیوتر


مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسینام مولفناشر
1سیستم های عامل پیشرفته3Distributed Systems Principles and ParadigmsAndrew S Tanenbaum and Maarten Van SteenPrentice Hall, 2nd Edition
2پایگاه داده پیشرفته3An Introduction to Database SystemsC.J DatePearson Education 8th Editio
3الگوریتم های پیشرفته3Introduction to Algorithms, 3ndThomas H.Cormen Charles e.Leiserson and R.Riverst and C.SteinMIT Press

مهندسی کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی و رباتیکز

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسینام مولفناشر
1یادگیری ماشین3foundations of machine leaming, second editionmehryar mohri, afshin rostamizadeh and ameet talwalkar,MIT press
2رایانش تکاملی3introduction to evolutionary computing, second edtiona.e. eiben, j.e smithSpringer
3هوش مصنوعی پیشرفته3Artificial Intelligence A Modern Approach, 3nD Edition, 2010Russell and NorrigPrentice Hall PEARSON