فراگیر پیام نور 1400 مهندسی کامپیوتر

مهم‌ترین ویژگی امتحانات دانشگاه پیام‌نور که آن را از سایر دانشگاه‌های سراسر کشور متمایز کرده است، مشخص بودن منابع امتحانی هر درس با ذکر جزئیات می‌باشد. این ویژگی نه تنها در آزمون فراگیر کارشناسی ارشد رعایت می‌شود، بلکه در سایر امتحانات پایان ترم این دانشگاه نیز به همین روال است. دانش پذیران و دانشجویان دانشگاه پیام‌نور صرفاً با مطالعه کتاب های معرفی شده برای هر درس خود را برای امتحانات پایان ترم که از طرف مرکز آزمون دانشگاه پیام نور برگزار می شود، آماده می کنند. منابع امتحانات پایان ترم واحدهای دانشگاهی پیام نور ابتدای هر ترم تحصیلی از طریق پرتال دانشگاه پیام نور و ارائه فایل PDF قابل دسترسی می باشد.

 


نام دروس و منابع امتحانی نیمسال اول تحصیلی کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور

  مهندسی کامپیوتر دارای دو گرایش زیر است:

گرایش نرم افزار  /  گرایش هوش مصنوعی و رباتیکز


منابع درسی نیمسال اول دانشپذیری مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسینام مولفناشر
1سیستم های عامل پیشرفته3Distributed Systems Principles and ParadigmsAndrew S Tanenbaum and Maarten Van SteenPrentice Hall, 2nd Edition
2پایگاه داده پیشرفته3پایگاه داده پیشرفتهاحمد فراهیدانشگاه پیام نور
3الگوریتم های پیشرفته3الگوریتم های پیشرفتهمهدی خلیلی- مهسا نظریدانشگاه پیام نور

منابع درسی نیمسال اول دانشپذیری مهندسی کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی و رباتیکز

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسینام مولفناشر
1یادگیری ماشین3یادگیری ماشینمحمود البرزی - محمد علی خانیدانشگاه صنعتی شریف
2رایانش تکاملی3introduction to evolutionary computing, second edtiona.e. eiben, j.e smithSpringer
3هوش مصنوعی پیشرفته3Artificial Intelligence A Modern Approach, 3nD Edition, 2010Russell and NorrigPrentice Hall PEARSON